Modlitební shromáždění při příležitosti
Mezinárodního dne nenásilí

2. říjen 2009 je důležitým dnem pro lidi celého světa, ale zvlášť pro ty, kteří se zavázali žít Radostnou zvěst o pokoji, spravedlnosti a smíření. V ten den slavíme narození Mahátma Gándhího, který pomohl Indii k nezávislosti a podnítil vznik nejrůznějších hnutí za lidská práva a svobodu po celém světě. Dne 15. června 2007 odsouhlasilo 192 členských států Organizace spojených národů na své valné hromadě vznik Mezinárodního dne nenásilí.

Zveme a žádáme vás, abyste sdíleli přiložený podklad pro modlitební shromáždění se členy vaší instituce. Zároveň vybízíme k širokému použití těchto podkladů ve farnostech, školách, na vysokých školách a univerzitách a na dalších místech, kde působí vaše kongregace. Zveme vás, abyste tyto modlitby rozeslali svým členům či spolupracovníkům do míst jejich působení.