Světový den životního prostředí

5. červen je důležitým dnem pro všechny, kdo žijí v „globálním světě“, ale zvláště pro ty z nás, kdo se snaží žít Dobrou zprávu pokoje a spravedlnosti. Světový den životního prostředí byl stanoven generálním shromážděním OSN v roce 1972 a každý rok je slaven týdnem od 5. června v některém městě uspořádáním mezinárodní expozice. Letos ji bude hostit Mexiko.


Zveme Vás sdílet se členy Vaší komunity modlitbu pro tento den zde přiloženou, která byla vytvořena členy komise Spravedlnost, Pokoj a Integrita Stvoření USG/UISG. Jejich přáním je, aby si všichni řeholníci světa byli nejen vědomi významu tohoto dne, ale aby se tento den i shromáždili v modlitbě s bratry a sestrami, s přáteli a spolupracovníky. Proto Vás povzbuzujeme použít přiloženou modlitbu a přizpůsobit ji jakémukoli prostředí služby, v němž se právě nacházíte.
http://jpicformation.wikispaces.com/CR_5lipnja - Croat
http://jpicformation.wikispaces.com/EN_5June English
http://jpicformation.wikispaces.com/DE_5Juni - German/ Deutsch
http://jpicformation.wikispaces.com/ES_5deJunio Spanish/ Espanol
http://jpicformation.wikispaces.com/FR_5Juin French/ Francais
http://jpicformation.wikispaces.com/IT_5giugno Italian/ Italiano
http://jpicformation.wikispaces.com/IN_5JUNI2009 Indonesian
http://jpicformation.wikispaces.com/JP_6%E6%9C%885%E6%97%A5 Japanese
http://jpicformation.wikispaces.com/KR_June5 Korean
http://jpicformation.wikispaces.com/PL_5czerwca Polish