Propozycja modlitwy na Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października jest ważnym dniem dla każdego mieszkańca „naszej globalnej wioski”, ale w sposób szczególny jest to dzień ważny dla nas, którzy zobowiązaliśmy się żyć Dobrą Nowiną pokoju, sprawiedliwości i pojednania. W tym dniu wypadają urodziny Mahatma Gandhi, który doprowadził Indie do niepodległości i zainspirował szereg ruchów na rzecz obrony praw człowieka na całym świecie. Na posiedzeniu generalnym ONZ w dniu 15 czerwca, 2007, 192 członków zgromadzenia ustanowiło Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

Niniejszym listem zapraszamy wszystkich członków instytutów i zgromadzeń do wspólnego odmówienia modlitwy. Zachęcamy by modlitwa ta była także zaproponowana w parafiach, szkołach, uniwersytetach czy innych jeszcze dostępnych nam miejscach. Modlitwę można także przesłać do współpracowników naszych dzieł apostolskich.