ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA - Modlitwa


Dzień 5 czerwca jest ważnym dniem dla wszystkich mieszkańców naszej globalnej wioski, a zwłaszcza dla tych z nas, którzy poświęcili się życiu Dobrą Nowiną o pokoju i sprawiedliwości. Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1972 roku i jest co roku obchodzony w innym mieście. Podczas całego tygodnia, począwszy od dnia 5 czerwca można zobaczyć międzynarodową ekspozycję organizowaną w związku z obchodami. Tegorocznym gospodarzem tego wydarzenia jest Meksyk.

Prosimy o przekazanie członkiniom swojego zgromadzenia załączonej modlitwy na ten dzień, która została opracowana przez członkinie Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Integracji Stworzenia przy Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (USG/UISG) w Rzymie. Marzeniem członkiń komisji jest to, aby wszystkie osoby konsekrowane całego globu nie tylko były świadome istnienia takiego dnia, ale również złączyły się w tym dniu w modlitwie z naszymi braćmi i siostrami, przyjaciółmi i współpracownikami na całym świecie. Zachęcamy zatem siostry do podjęcia załączonej modlitwy we wszystkich apostolatach, w których są siostry obecne.
Refleksje: Modlitwa na Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Other languages:
http://jpicformation.wikispaces.com/CZ_5.+%C4%8Derven Czech
http://jpicformation.wikispaces.com/DE_5Juni German/ Deutsch
http://jpicformation.wikispaces.com/CR_5lipnja - Croat
http://jpicformation.wikispaces.com/ES_5deJunio Spanish/ Espanol
http://jpicformation.wikispaces.com/FR_5Juin French/ Francais
http://jpicformation.wikispaces.com/IT_5giugno Italian/ Italiano
http://jpicformation.wikispaces.com/IN_5JUNI2009 Indonesian
http://jpicformation.wikispaces.com/JP_6%E6%9C%885%E6%97%A5 Japanese
http://jpicformation.wikispaces.com/KR_June5 Korean
http://jpicformation.wikispaces.com/PORT_5Junho - Portuguese